معنای هنر و نقش هنر در موفقیت دانش آموزان

علم ، معرفت ،دانش ، فضل ،فرزانگی ،کمال ،کیاست .

هنر دو بعد دارد یک بعد آن دلالت بر فرزانگی فرهیختگی و کمال دارد بعد دیگر آن توانایی بیان افکار احساسات و عواطف تخیلات و تفکرات در قالب یکی از رشته های هنری است. آمیزه ای از این دو بعد هنرمندی است که زیبایی های جهان را شناخته و جهان را در کمال زیبایی می بیند.

هنر موجب تقویت و تکمیل مهارت های خواندن و نوشتن و توسعه زبان می شود. نقاشی فعالیتی آشنا و عادی است که بر رشد ذهنی بچه ها تاثیر زیادی دارد کودکان به نقاشی علاقه دارند و با هر چه در دسترس آن ها باشد طرح هایی می کشند که متناسب با سن و روحیه آن ها است . از آن جا که نقاشی فعالیتی هنری است به موازات رشد ذهنی و جسمی کودکان و به رشد همه جانبه دانش آموزان تاثیر می گذارد.

اهداف و اصول برنامه درسی هنر

اهداف کلی برنامه درسی هنر

 • آشنایی با طبیعت به عنوان منبع الهام بخش آفرینش های هنری
 • آشنایی با رشته های هنری (نقاشی، کاردستی،تربیت شنوایی،نمایش، قصه گویی)
 • آشنایی مقدماتی با ابزار و مواد هر یک از رشته های هنری
 • آشنایی با میراث فرهنگی و هنری

اصول برنامه درسی هنر

 • جامعیت محتوایی
 • انعطاف پذیری
 • کودک محوری
 • پرورش خلاقیت
 • تلفیق رشته های هنری

تربیت هنری

انجام دادن فعالیت های هنری در فضایی که کودکان آزادانه تخیل و اندیشه کنند حواسشان را تقویت می کنند. ظرفیت های نهفته هوش و تفکرشان پرورش می یابد عواطف و احساساتشان توسعه می یابد و استعداد و خلاقیتشان شکوفا می شود که به تربیت هنری منجر می شود.

ارائه فرصت تمرین هنری به دانش اموزان دارای مزایای فراوانی است که برخی از آن ها عبارتند از :

 • افزایش هوش
 • توسعه مهارت های فکری
 • ایجاد اعتماد به نفس
 • نشان دادن پاسخ های احساسی و هیجانی مثبت به یادگیری
 • مشارکت از طریق انواع سبک های یادگیری