دبستان غیردولتی پسرانه بینش نو اداره آموزش و پرورش استان همدان

موفقیت تصادفی نیست، موفقیت یعنی: کار سخت، استقامت، یادگیری، مطالعه، فداکاری و بیشتر از همه، عشق به آن چیزی که انجام می‌دهید. 

.

اخبار مدرسه

متولدین ماه