اطلاعیه 5

با سلام و احترام

به آگاهی می رساند ، با توجه به پروژه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (طرح کوچ) از اولیا گرامی تقاضامندیم  وزن و قد فرزندان خود را اندازه گیری نموده و در گروه کلاسی شاد قرار دهید. لذا تقاضامندیم تا جمعه 9 مهر ماه موارد خواسته شده را انجام دهید.

با سپاس فراوان - حضرتیان

اطلاعیه 4

اطلاعیه3

اطلاعیه 2

اطلاعیه 1